Vaikuttamismahdollisuuksia

Vaikuttamismahdollisuuksia

Etusivu / Vaikuttamismahdollisuuksia

Nuorilla tulee olla mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa heille tärkeissä asioissa

Suuri osa nuorten arkeen vaikuttavista päätöksistä tehdään kunnissa. Edustuksellisten foorumien lisäksi myös muita vaikuttamismalleja ja -kanavia tulee kehittää yhdessä nuorten kanssa. Nuorten huolta esimerkiksi ilmastoasioissa ei saa ohittaa.  Vaikutusten arviointi tulee ottaa käyttöön päätöksenteossa.

Edustuksellisilla foorumeilla vaikuttaminen tapahtuu nuorisovaltuustoissa, lapsiparlamentissa, oppilaskuntien hallituksissa sekä kunnan eri lautakuntien tai koulujen johtokuntien jäseninä. Näitä foorumeja tulee aidosti hyödyntää nuorten toiminnan ja palvelujen suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa.

Edustuksellisten foorumien lisäksi tulee kehittää myös muita vaikuttamismalleja ja -kanavia yhdessä nuorten kanssa. Digitaaliset tavat kuulla ja osallistaa ovat monelle nuorelle luonteva väylä.  Nuorisotyöllä on tärkeä rooli nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen tukemisessa ja erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien nuorten äänen vahvistamisessa. Kaikilla nuorilla ei ole mahdollisuutta tai halua vaikuttaa edustuksellisten kanavien kautta.

Vaikutusten arvioinnissa arvioidaan päätöksen, toimenpiteen tai toiminnan vaikutuksia. Nuorten on oltava mukana vaikutusten arvioinnissa, olipa kyseessä sitten ilmasto, ympäristö tai mikä tahansa muu asia, jonka vaikutukset näkyvät nyt ja tulevaisuudessa.

Mitä tuumit tavoitteistamme?
Saavutettavuusseloste | Rekisteriseloste