Tillräckliga mentalvårds- och missbrukartjänster

Tillräckliga mentalvårds- och missbrukartjänster

Ingångssida / Tillräckliga mentalvårds- och missbrukartjänster

Kommunen måste tillhandahålla tillräckligt med mentalvårds- och missbrukartjänster för ungdomar

Problem med psykisk ohälsa och missbruk hör till de viktigaste faktorerna i fråga om marginalisering bland ungdomar. Det måste finnas tillräckligt med tjänster på basnivå och vid behov tjänster inom den specialiserade sjukvården, så att den unga hellre får hjälp i tid än för sent. Satsningar krävs också på förebyggande arbete.

Stärkt psykisk hälsa och förebyggande rusmedelsarbete stöder självkänslan och förbättrar livskompetensen. Ungdomsarbetare har kompetens och tid att diskutera såväl psykisk hälsa som narkotikarelaterade frågor med ungdomarna.

Ungdomsarbetarna är trygga vuxna som är lätta att kontakta och som lyssnar, diskuterar och vid behov hänvisar till andra tjänster. De finns där ungdomarna är, men också i sektorsövergripande arbetsgrupper, såsom i kommunala och regionala arbetsgrupper för förebyggande rusmedelsarbete. I hela 93 procent av alla arbetsgrupper som i kommunerna ägnar sig åt förebyggande rusmedelsarbete ingår det ungdomsarbetare. Ingen annan yrkeskår har lika omfattande representation i dessa arbetsgrupper.

Vad anser du om våra mål?