Påverkningsmöjligheter

Påverkningsmöjligheter

Ingångssida / Påverkningsmöjligheter

Ungdomar ska ges chans att delta i och påverka frågor som är viktiga för dem

De flesta beslut som rör ungdomar fattas i kommunerna. Utöver de representativa forumen måste också andra modeller och kanaler för påverkan utvecklas tillsammans med ungdomarna. Ungas oro bland annat gällande klimatfrågor får inte nonchaleras. Konsekvensbedömning måste göras till ett element av beslutsfattandet.

Påverkan i representativa forum handlar om ungdomsfullmäktige, barnparlament, elevkårernas styrelser och som medlemmar av kommunernas olika nämnder eller skoldirektionerna. Dessa forum måste genuint användas för planering, utveckling och bedömning av aktiviteter och tjänster som ordnas för unga.

Utöver de representativa forumen måste också andra modeller och kanaler för påverkan utvecklas tillsammans med ungdomarna. Digitala kanaler för att höra och inkludera olika grupper är för många ungdomar en naturlig arena.Ungdomsarbetet intar en viktig roll i arbetet med att stödja delaktighet och påverkningsmöjligheter och för att stärka särskilt utsatta ungdomars röster. Inte alla unga har möjlighet eller viljan att delta i de representativa kanalerna.

Genom konsekvensbedömning bedömer man konsekvenserna av ett beslut, en åtgärd eller en verksamhet. Ungdomarna måste få delta i konsekvensbedömningen, oavsett om det gäller klimatet, miljön eller vilken som helst annan fråga vars konsekvenser visar sig nu och i framtiden.

Vad anser du om våra mål?