Kanuuna-nätverket

Kanuuna-nätverket

Ingångssida / Kanuuna-nätverket

Kanuuna i ett nötskal

Kanuuna är ett nätverk som grundades 2006 av de ansvariga för ungdomstjänsterna. Inledningsvis var det de tio största städernas ungdomstjänster som ingick i utvecklingsnätverket, men medlemsantalet fortsatte att växa. År 2017 hade ungdomsverksamheten på alla orter med över 40 000 invånare faktiskt redan anslutit sig.

När undervisnings- och kulturministeriet valde Kanuuna till ett av de riksomfattande kompetenscentren på ungdomsområdet, för perioden 2018–2020, blev det möjligt att utvidga utvecklingsverksamheten också till mindre kommuner. Utöver till de 28 orter som redan ingick i nätverket, började Kanuuna dessutom tillhandahålla tjänster till alla andra finländska kommuner. Dessa tjänster inkluderar bland annat nätverk för kollegial utveckling, utbildningar och seminarier.

Verksamheten som kompetenscentrum fortsattes i och med att Kanuuna valdes in bland kompetenscentren också för perioden 2020–2023. Under den pågående perioden utförs arbete till gagn för det kommunala ungdomsarbetet i en koalition med sex aktörer. Kanuuna bär huvudansvaret för genomförandet och administrerar koalitionen.

Målen för kommunalvalet 2021 har utarbetats inom Kanuuna av dem som ansvarar för ungdomsarbetet i kommunerna.

Vad anser du om våra mål?