Jämlik närservice

Jämlik närservice

Ingångssida / Jämlik närservice

Ungdomstjänsterna måste vara tillgänglig närservice med låg tröskel

Tjänster som vänder sig till unga måste vara så jämlikt tillgängliga som möjligt, oberoende av de stora skillnaderna mellan kommunerna. Vi kräver inte ungdomsgårdar i alla kvarter men vi hävdar att ungdomars delaktighet, fritidsaktiviteter och stödtjänster kan göras tillgängliga också i kommuner där avstånden är långa.

Ungdomsarbetet sker i ungdomsgårdar och allaktivitetslokaler, på lägergårdar och vid utflyktsmål, i köpcentrum och på trafikstationer, i skolor, läroinrättningar och bibliotek. Medan avstånden i glesbygden överbryggas med ungdomsbussar och paketbilar, möter ungdomsarbetarna i huvudstadsregionen de unga också på tåg och i spårvagnar. Dessutom möter alltfler av de unga ungdomsarbetare också på internet och de kan till exempel använda sig av det uppsökande ungdomsarbetets och Navigatorernas tjänster digitalt.

Ungdomar kan bemötas i olika miljöer, via internet eller fysiskt. Det finns metoder för att skapa tillgänglig närservice med låg tröskel. Därför måste varje ung person, oberoende av bakgrund och geografiskt läge, kunna få såväl fritids- som stödtjänster. Utöver geografisk och fysisk tillgänglighet måste även den psykiska tillgängligheten tas i beaktande.

Vad anser du om våra mål?