Fokus på ungdomar utan fritidsaktiviteter

Fokus på ungdomar utan fritidsaktiviteter

Ingångssida / Fokus på ungdomar utan fritidsaktiviteter

Kommunerna måste särskilt ge akt på ungdomar utan fritidsaktiviteter

Vi är oroliga för de ungdomar som inte har hobbyer även om kommunen kanske erbjuder många olika hobbymöjligheter, rentav avgiftsfritt. Kommunerna måste fästa mer uppmärksamhet vid orsakerna till detta, eftersom omkring 10 procent av alla ungdomar inte har någon hobby alls. Stötestenarna måste undanröjas och ungdomar utan hobbyer stödjas i att finna meningsfulla fritidsaktiviteter.

En hobby ger innehåll, mening och ofta även kompisar. Dessutom får den unga utomstående vuxna i sitt liv. Vi vet att utkomst är en faktor när det gäller hobbyer bland barn och unga, men ekonomiska svårigheter är inte den enda orsaken. En studie 2018 om barns och ungas fritid visar att 91 procent i åldern 6–29 år av dem som kommer från välsituerade familjer har hobbyer. Bland familjer där inköpen måste gallras är det 82 procent i samma åldersgrupp som har hobbyer.

Kommunens fritidsaktiviteter är huvudsakligen avgiftsfria eller mycket förmånliga.Utbudet ökar i många kommuner ytterligare i och med Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. Detta är utmärkt, men är ändå inte till nytta i de fall där orsakerna till situationen till exempel är sociala. Vi måste också beakta de individuella behoven, inte enbart behoven på befolkningsnivå, och särskilt hjälpa de unga som av en eller annan orsak inte ännu hittat en hobby att pröva på något.

Alla behöver inte delta i handledd hobbyverksamhet, men en meningsfull och trygg fritid är alla ungdomars rättighet.

Vad anser du om våra mål?