Absolut nej till diskriminering

Absolut nej till diskriminering

Ingångssida / Absolut nej till diskriminering

Vi måste ta absolut avstånd till diskriminering, rasism, våld och mobbning

Visste du att kommunen har en yrkeskår som kan dryfta jämlikhetsteman och mänskliga rättigheter, stödja en kultur fri från mobbning och våld, gå ut på webben eller besöka samlingsplatser för att diskutera med ungdomar och finna lösningar på konflikter? Säkerhet är en grundpelare för välbefinnandet, och denna yrkeskår har mycket att ge också med tanke på den allmänna säkerheten.

Kommunernas ungdomsarbetare är en välutbildad yrkesgrupp i frågor som gäller jämlikhet och likabehandling. Ungdomslokaler, såväl fysiska som virtuella, är diskrimineringsfria zoner där man genast ingriper i rasism och mobbning. Ungdomslokaler gör det också möjligt för regnbågsgrupper att ordna verksamhet på sina egna villkor.

Coronan har medfört att inte bara internetverksamheten utan också andelen uppsökande ungdomsarbete har ökat. Medan resten av landet har stängt in sig i sina hem har ungdomsarbetarna tagit till gator och byar för att möta ungdomarna. De ungdomsarbetare som har patrullerat bland ungdomarna har därför fått de ansvariga myndigheternas, såsom polisens, uppskattning för sina lägesrapporter och för att de stöder den allmänna känslan av säkerhet.

Vad anser du om våra mål?