Riittävät mielenterveys- ja päihdepalvelut

Riittävät mielenterveys- ja päihdepalvelut

Etusivu / Riittävät mielenterveys- ja päihdepalvelut

Kunnassa tulee olla riittävästi mielenterveys- ja päihdepalveluja nuorille

Mielenterveys- ja päihdeongelmat ovat keskeisimpiä tekijöitä nuorten syrjäytymisessä. Perustason ja tarvittaessa erikoissairaanhoidon palveluja tulee olla riittävästi, jotta nuori saa apua mieluummin ajoissa, kuin liian myöhään. Myös ennaltaehkäisevään työhön tulee panostaa.

Mielenterveyden vahvistaminen ja päihdetyö ennaltaehkäisevästi tukevat itsetuntoa ja vahvistavat arjenhallintaa. Nuorisotyöntekijöillä on osaamista ja aikaa käsitellä sekä mielenterveyteen että päihteisiin liittyviä asioita nuorten kanssa.

Nuorisotyöntekijät ovat helposti lähestyttäviä, turvallisia aikuisia, jotka kuuntelevat, keskustelevat ja tarvittaessa ohjaavat eteenpäin muiden palveluiden piiriin. He ovat siellä, missä nuoretkin, mutta myös moniammatillisissa työryhmissä, kuten kunnallisissa ja seudullisissa ehkäisevän päihdetyön työryhmissä. Jopa 93%:ssa kuntien ehkäisevän päihdetyön työryhmistä on nuorisotyöntekijöitä mukana. Mikään muu ammattikunta ei ole yhtä laajasti edustettu näissä työryhmissä.

Mitä tuumit tavoitteistamme?
Saavutettavuusseloste | Rekisteriseloste