Kuntavaalitavoitteet 2021

Etusivu

Tervetuloa tutustumaan Kanuuna-verkoston kuntavaalitavoitteisiin 2021!

Vastaathan myös Mitä tuumit tavoitteistamme? -kyselyyn!

Tärkeimpänä tavoitteenamme on hyvinvoiva nuori kuntalainen. Nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseen tarvitaan kunnassa kaikkia toimijoita. Kunnallisen nuorisotyön edustajina olemme kirjanneet tavoitteisiimme, miten hyvinvointia vahvistetaan nuorisotyön keinoilla. Kannustamme kuntavaaliehdokkaita, nuorisotyöntekijöitä ja muita aikuisia käymään keskusteluja kuntavaalitavoitteista nuorten kanssa.

Nuoren hyvinvointiin vaikuttavat yhtä lailla sekä koulussa että vapaa-ajalla koetut asiat. Hyvinvoinnin kannalta merkityksellisiä asioita ovat esimerkiksi kaverisuhteet, tunne siitä, että tulee hyväksytyksi omana itsenään ja kuulluksi asioissa, joilla on vaikutusta omaan elämään. Tärkeää on myös se, että saa konkreettista apua ja jeesiä silloin, kun sitä tarvitsee.

Koska nuoren elämä on kokonaisuus, tulee nuorten asioita käsitellä kunnassakin kokonaisuutena ja sellaisessa ryhmässä, jossa on hyvä kokonaiskuva nuorten tilanteesta. Nuorisotyön ammattilaisilla on hyvä käsitys kunnan nuorten tilanteesta ja nuorten maailmassa pinnalla olevista ilmiöistä. Nuorisotyö on siellä, missä nuoretkin, myös virka-aikojen ulkopuolella.

Lue Jos kunnallista nuorisotyötä ei olisi vielä keksitty, niin nyt olisi kiire! -blogikirjoitus.

Nuorisopalvelujen tulee olla esteettömiä ja helposti saavutettavia lähipalveluja

Nuorille suunnattujen palvelujen tulee olla saavutettavissa mahdollisimman yhdenvertaisesti siitä huolimatta, että kunnat ovat hyvin erilaisia keskenään. Emme vaadi jokaisen naapuriin nuorisotaloa, mutta väitämme, että nuorten osallistuminen, harrastaminen ja tukipalvelut on mahdollista tehdä saavutettaviksi myös pitkien välimatkojen kunnissa.

Lue lisää lähipalveluihin liittyvästä tavoitteestamme.

Kuntien tulee kiinnittää huomiota erityisesti harrastamattomiin nuoriin

Kannamme huolta niistä nuorista, jotka eivät harrasta mitään, vaikka kunta tarjoaisi monia, jopa maksuttomia harrastusmahdollisuuksia. Kuntien täytyy kiinnittää enemmän huomiota harrastamattomuuden syihin, sillä noin 10 % nuorista ei harrasta mitään. Harrastamisen esteitä pitää poistaa ja harrastamattomia nuoria tukea mielekkään vapaa-ajan viettotavan löytämisessä.

Lue lisää harrastamiseen liittyvästä tavoitteestamme.

Syrjinnälle, rasismille, väkivallalle ja kiusaamiselle tulee sanoa ehdoton ei

Tiesitkö, että kunnassa on ammattikunta, joka voi käsitellä yhdenvertaisuus- ja ihmisoikeusteemoja, tukea kiusaamisen ja väkivallan vastaista kulttuuria, mennä verkkoon ja jalkautua kokoontumispaikkoihin keskustelemaan ja ratkomaan ristiriitatilanteita nuorten kanssa? Turvallisuus on hyvinvoinnin perusta, ja tällä ammattikunnalla on annettavaa myös yleisen turvallisuuden näkökulmasta.

Lue lisää syrjimättömyyteen liittyvästä tavoitteestamme.

Nuorilla tulee olla mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa heille tärkeissä asioissa

Suuri osa nuorten arkeen vaikuttavista päätöksistä tehdään kunnissa. Edustuksellisten foorumien lisäksi myös muita vaikuttamismalleja ja -kanavia tulee kehittää yhdessä nuorten kanssa. Nuorten huolta esimerkiksi ilmastoasioissa ei saa ohittaa.  Vaikutusten arviointi tulee ottaa käyttöön päätöksenteossa.

Lue lisää vaikuttamiseen liittyvästä tavoitteestamme.

Ohjaamopalvelut on turvattava ja niiden tulee säilyä nuorilähtöisinä

Mielestämme on tärkeää, että Ohjaamon kaikille nuorille, ei vain työllisyyden kuntakokeilun asiakkaille, suunnatut palvelut säilyvät jatkossakin. Huolenamme on, että kuntakokeilu kaventaa monialaisia palveluja ja kutistaa Ohjaamojen toiminnan vain työllisyyden hoidoksi. 

Lue lisää Ohjaamopalveluihin liittyvästä tavoitteestamme.

Kunnassa tulee olla riittävästi mielenterveys- ja päihdepalveluja nuorille

Mielenterveys- ja päihdeongelmat ovat keskeisin tekijä nuorten syrjäytymisessä. Perustason ja tarvittaessa erikoissairaanhoidon palveluja tulee olla riittävästi, jotta nuori saa apua mieluummin ajoissa, kuin liian myöhään. Myös ennaltaehkäisevään työhön tulee panostaa.

Lue lisää mielenterveys- ja päihdepalveluihin liittyvästä tavoitteestamme.

Mitä tuumit tavoitteistamme?
Saavutettavuusseloste | Rekisteriseloste